Wat kan ik voor u betekenen?
Psychodynamische therapie en coaching heeft als doel om alles op tafel te krijgen wat je nodig hebt om afscheid te nemen van oude patronen en een nieuwe weg in te slaan. Waardoor er ruimte ontstaat voor vreugde en genieten. Daarvoor is een stuk overgave nodig, ik help je graag bij de eerste stap.Dus wil jij:
  • Jezelf leren kennen
  • Aandacht geven aan je pijn en je gevoelens
  • Verwerken en anders leren kijken naar je klachten
  • Loslaten van aangeleerde overtuigingen en patronen
  • Onderzoeken en aanleren van gedrag dat bij je past
Dan kan ik jou hierin begeleiden aan de hand van een combinatie van emotioneel lichaamswerk en regressietechnieken. Dit omvat onder andere hypnotherapie, innerlijk kindwerk en regressietherapie (het verleden) of vanuit het heden in de vorm van gestalttherapie, RET, gedragstherapie. En als laatste toekomstgericht in de vorm van NLP of coaching.

Meer informatie over psychodynamische therapie kun je vinden op www.psychodynamica.nl.
Groei is een natuurlijk gegeven voor zowel plant, dier als mens. Er is veel meer te bereiken dan je denkt als je vol vertrouwen bent en gelooft in je eigen kunnen.


Verloop van de behandeling

De behandeling begint met een intakegesprek om kennis te maken, de hulpvraag te onderzoeken en het behandeldoel vast te stellen. Daarna volgen 3 sessies met een evaluatie. Hierin wordt het verloop van de gevolgde sessies besproken en eventueel afspraken gemaakt voor een vervolg. De frequentie van de sessies is meestal 1x per 14 dagen.

Tarieven

De intake voor individuele therapie bedraagt € 50,-. Het tarief voor een sessie van maximaal anderhalf uur bedraagt € 80,-.

Indien u vragen hebt aangaande vergoeding, dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! Let op: vergoeding is altijd afhankelijk van het gekozen aanvullend verzekeringspakket!