Praktijk voor psychodynamische therapie en coaching
Psychisch, Sociaal en Lijfelijk zijn naar mijn mening onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op grond hiervan werk ik op drie niveaus. Onderscheid met de reguliere zorgverlener, deze behandelt voornamelijk symptoomgericht op één niveau.

Ik werk aanvullend op en, indien van toepassing, in samenwerking met de reguliere gezondheidszorg en niet in plaats van. In mijn praktijk kunt u terecht voor alle klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden. Wanneer er wel een duidelijke medische oorzaak is kan de behandeling u helpen inzicht te krijgen in het ontstaan ervan en hoe u er nu beter mee om kunt gaan.

De gevoelskant van je ervaringen is van essentieel belang, daar zit de echte informatie. Geef jezelf de kans om in contact te komen met de kern van jezelf en van het leven!


Mijn behandelmethoden

Mijn behandelmethoden zijn gebaseerd op psychotherapeutische-, lichaamsgerichte-, systemische- en coaching technieken die tot doel hebben het zelfgenezend vermogen te stimuleren en/of het aangedane organisme te ontlasten, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd.

In vergelijking met coaching is therapie met name zinvol als je een klacht of hulpvraag hebt waarbij je de oorzaak ervan wilt achterhalen. De klacht of hulpvraag kan lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel zijn en is vaak heel persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit het hier en nu vooral naar het verleden gekeken. Door in het hier-en-nu én in het verleden te werken kunnen verbanden worden gelegd die gerelateerd zijn aan de huidige klacht.

Terug naar onbewuste

Vroegere ervaringen liggen opgeslagen in ons onbewuste. We kunnen hier bij komen als we in een zekere trance verkeren. Dit is een toestand van veranderd bewustzijn die kan ontstaan wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld.

In deze bewustzijnstoestand kunnen wij vergeten en verdrongen herinneringen uit het onbewuste ophalen. Vrijwel iedereen van ons herinnert zich op deze manier de oorspronkelijke ervaringen die met het probleem verbonden zijn. Het is heel goed mogelijk om in trance terug te gaan naar de vroege jeugd of nog eerder. Wanneer we teruggaan naar de jeugd komen we bij innerlijke deelpersoonlijkheden die we de 'innerlijke kinderen' noemen. Dit teruggaan en dit herbeleven is regressie.Verleden in het heden

Kenmerkend is dat iemand tijdens de herbeleving van het verleden tegelijkertijd volledig in het heden aanwezig blijft en weet wat er gebeurt. Het is deze integratie van verleden en heden die leidt tot het oplossen van het probleem. Het samengaan van inzicht met emotionele en lichamelijke bevrijding leiden samen tot een blijvende oplossing.

Met onze innerlijke kinderen en deelpersoonlijkheden kunnen we in gesprek komen. Elke deelpersoon wil gehoord en gezien worden. Hoe beter wij leren omgaan met onze innerlijke delen, hoe lekkerder we in ons vel komen te zitten. Voice Dialogue is één van de manieren om met deelpersonen te werken.